TS: Grantová výzva Kresťanské umenie vo verejnom priestore pozná podporených umelcov

Bratislava, 15.11.2023 Nadácia Fides et Ratio ohodnotila žiadosti a pridelila prostriedky v rámci svojej prvej grantovej výzvy na podporu kresťanského umenia v rámci Roku kresťanskej kultúry. Táto výzva bola vyhlásená s cieľom podporiť umelcov a umelecké projekty, ktoré by kreatívne vyjadrili kresťanské posolstvo a priniesli ho do verejného priestoru. “Kultúra národa je širší pojem ako […]

Renáta Ocilková: Mladí sú dnes vystavení hoaxom a polopravdám o sexualite a identite. Pomôžme im.

Prečo ste sa rozhodli vydať leták pre mladých uisťujúcich ich o sexualite a identite? Pri stretnutiach s mladými som si uvedomovala, že sú presýtení obsahom z internetu, ktorý sa nezakladá na pravde, ale na omyloch, polopravdách, hoaxoch… Pravda je pritom veľmi jednoduchá: ‚Môžu prísť pochybnosti o tvojej identite či sexuálnej náklonnosti, ale nechaj rozhodnutie na […]

TS: Nadácia Fides et Ratio podporila projekty zamerané na mladých a ich identitu

Bratislava 10. mája 2023 „Čoraz viac sa stretávame s prípadmi mladých ľudí, ktorí sú zmätení v oblasti svojej identity muža a ženy či sexuálnej príťažlivosti. Deje sa to aj na cirkevných školách. Je preto potrebné mladých uistiť, že v období dospievania a veľkých hormonálnych zmien nie je správne robiť dôležité rozhodnutia v citlivých oblastiach. Lepšie […]