Aktuality

Rozhodnime sa svedomito – voľme odvážnych kresťanských kandidátov

Blížiace sa eurovoľby sú ďalším dôležitým momentom pre budúcnosť aj našej krajiny, hoci si to mnohí z nás neuvedomujú. Ako veriaci kresťania máme povinnosť vybrať si z ponúkaných možností takých kandidátov, ktorí budú presadzovať hodnoty v súlade s Evanjeliom. Naša voľba by mala reflektovať morálne zásady a podporovať dobro jednotlivcov a rodín.

Katolícka cirkev nám pripomína, že hlasovanie je nielen občianskou, ale aj morálnou povinnosťou. Musíme podporovať tých, ktorí chránia život od počatia, rešpektujú manželstvo ako zväzok muža a ženy, bránia slobodu slova a tradičné kresťanské hodnoty. Každý hlas pre kandidáta, ktorý podporuje potraty alebo zmenu definície manželstva, je hlasom proti Evanjeliu.

Cirkev nás vyzýva, aby sme nepodliehali moderným ideológiám, ktoré sú v rozpore s našimi hodnotami. Globalizmus, gender ideológia a sekularizmus ohrozujú kresťanskú identitu na Slovensku. Je dôležité stáť pevne na základoch viery a rozumu, aby sme mohli prispieť k budovaniu spravodlivej a morálnej spoločnosti.

Nadácia Fides et Ratio podporuje voľbu kandidátov, ktorí zdieľajú naše hodnoty a sú ochotní bojovať za kresťanské princípy vo verejnom živote. Medzi naše ciele patrí podporovať tých, ktorí sa snažia, aby sa kresťanské hodnoty odrážali v zákonoch a politikách ovplyvňujúcich každodenný život občanov.

Prosíme, pripojte sa k nášmu úsiliu! Spoločne sa môžeme zasadiť za to, aby Slovensko zostalo verné svojim kresťanským koreňom a aby sa Evanjelium stalo svetlom pre všetky oblasti verejného života.

Zdroj: Vyhlásenie KBS k eurovoľbám: Rozhodnime sa pre kandidátov presadzujúcich dobro pre jednotlivcov a rodiny v duchu evanjelia

Zdieľať:

Viac noviniek

Ďakujeme za Váš záujem o informácie od Nadácie Fides et Ratio.

Radi Vám ich budeme posielať.