Zachovajme

Slovensko kresťanské.

Aj pre ďalšie generácie.

Kresťanstvo je, žiaľ, vytláčané z verejného života a spoločnosti. V médiách, vo firmách, na školách, v politike i v online priestore čelia kresťania tlaku, aby sa nepriznali k svojim hodnotám a princípom. Takto kresťanstvo postupne mizne z verejného života, kultúry, myslí a nakoniec aj zo sŕdc.

NerezignujEme

Podporujme kresťanské organizácie a ľudí dobrej vôle, ktorí odvážne a kompetentne prinášajú hodnoty evanjelia do kultúrneho a verejného života na Slovensku, a to aj 

  • financovaním hodnotných prednášok pre študentov stredných a vysokých škôl (aj o škodlivosti pornografie a dôležitosti kvalitných vzťahov),
  • šírením kresťanského obsahu tam, kde mladí sú – na sociálnych sieťach, kde je mnoho toxického obsahu,
  • podporou tlačovín propagujúcich ochranu života a ukazujúcich riziká umelých potratov,
  • verejnými diskusiami o aktuálnych spoločenských témach,
  • podporou podujatí šíriacich kresťanské hodnoty atď.


Spolu môžeme zmeniť budúcnosť Slovenska.

aktuALITY

Podporované projekty

zenska konferencia
Katolícka ženská konferencia tvorí pre ženy výživný a podnetný priestor, v ktorom môžu zažiť ženskú spriaznenosť. Môžu sa nechať inšpirovať a posilniť na svojej ceste zrenia a zjednocovania s Kristom. Oddýchnuť si a dopriať si čas pre seba.
Výška podpory:
verbum talkshow
Verbum talkshow sú diskusné večery, v rámci ktorých majú organizátori a hostia ambíciu ísť v predložených témach na hĺbku.
Výška podpory:
konz.forum
Aby mohli myšlienky meniť svet, potrebujú nielen dozrieť, ale aj zaznieť. Nový diskusný formát Konzervatívne fórum - Diskusie o výzvach našich čias a nadčasových princípoch ponúka priestor konzervatívnym ideám.
Výška podpory: 500 €

MODLITBOU

Modlime sa spoločne za odovzdanie najväčšieho pokladu, ktorý sme dostali – našej viery a hodnôt –, mladej generácii.

INFORMOVANOSŤOU

Radi Vás budeme informovať o aktualitách a projektoch, ako aj načúvať Vašim názorom. Zostaňme v kontakte. 

Je to veľmi dôležité.

(Stlačením tlačidla Odoslať vyjadrujete súhlas so zásadami spracovania osobných údajov.)

FINANČNOU PODPOROU

Kvalitné projekty môžeme realizovať len spolu s Vami.

V ROKU 2023 CHCEME

osloviť

0
mladých ľudí kresťanským obsahom

mať

0
partnerov

osloviť

0
kresťanských podujatí

vyzbierať

0 Eur
na podporu našej činnosti

rozdeliť

0 Eur
kresťanským organizáciám a jednotlivcom

Ďakujeme za Váš záujem o informácie od Nadácie Fides et Ratio.

Radi Vám ich budeme posielať.