Zachovajme

Slovensko kresťanské.

Aj pre ďalšie generácie.

Kresťanstvo je, žiaľ, vytláčané z verejného života a spoločnosti. V médiách, vo firmách, na školách, v politike i v online priestore čelia kresťania tlaku, aby sa nepriznali k svojim hodnotám a princípom. Takto kresťanstvo postupne mizne z verejného života, kultúry, myslí a nakoniec aj zo sŕdc.

NerezignujEme

Podporujme kresťanské organizácie a ľudí dobrej vôle, ktorí odvážne a kompetentne prinášajú hodnoty evanjelia do kultúrneho a verejného života na Slovensku, a to aj 

  • financovaním hodnotných prednášok pre študentov stredných a vysokých škôl (aj o škodlivosti pornografie a dôležitosti kvalitných vzťahov),
  • šírením kresťanského obsahu tam, kde mladí sú – na sociálnych sieťach, kde je mnoho toxického obsahu,
  • podporou tlačovín propagujúcich ochranu života a ukazujúcich riziká umelých potratov,
  • verejnými diskusiami o aktuálnych spoločenských témach,
  • podporou podujatí šíriacich kresťanské hodnoty atď.


Spolu môžeme zmeniť budúcnosť Slovenska.

aktuALITY

Podporované projekty

letak 768x512
Mladí sú zneisťovaní v sexualite a svojej identite. Chceme im pomôcť prekonať zložité obdobie. Sú dnes viac ako inokedy ovplyvňovaní rôznymi modernými informačnými kanálmi, vrátane sociálnych sietí. Konzumujú na nich najrôznejší obsah, ktorý na nich silne vplýva. Čoraz viac sa stretávame s prípadmi mladých ľudí, ktorí sú zmätení v oblasti svojej identity muža a ženy či sexuálnej príťažlivosti. Deje sa to aj na cirkevných školách. Je preto potrebné mladých uistiť, že v období dospievania a veľkých hormonálnych zmien nie je správne robiť dôležité rozhodnutia v citlivých oblastiach. Lepšie je to nechať na neskôr, aby mladí svoje prirýchle rozhodnutia časom neľutovali.
Výška podpory: 1000 €
zenska konferencia
Katolícka ženská konferencia tvorí pre ženy výživný a podnetný priestor, v ktorom môžu zažiť ženskú spriaznenosť. Môžu sa nechať inšpirovať a posilniť na svojej ceste zrenia a zjednocovania s Kristom. Oddýchnuť si a dopriať si čas pre seba.
Výška podpory:
verbum talkshow
Verbum talkshow sú diskusné večery, v rámci ktorých majú organizátori a hostia ambíciu ísť v predložených témach na hĺbku.
Výška podpory:

MODLITBOU

Modlime sa spoločne za odovzdanie najväčšieho pokladu, ktorý sme dostali – našej viery a hodnôt –, mladej generácii.

INFORMOVANOSŤOU

Radi Vás budeme informovať o aktualitách a projektoch, ako aj načúvať Vašim názorom. Zostaňme v kontakte. 

Je to veľmi dôležité.

(Stlačením tlačidla Odoslať vyjadrujete súhlas so zásadami spracovania osobných údajov.)

FINANČNOU PODPOROU

Kvalitné projekty môžeme realizovať len spolu s Vami.

V ROKU 2023 CHCEME

osloviť

0
mladých ľudí kresťanským obsahom

mať

0
partnerov

osloviť

0
kresťanských podujatí

vyzbierať

0 Eur
na podporu našej činnosti

rozdeliť

0 Eur
kresťanským organizáciám a jednotlivcom

Ďakujeme za Váš záujem o informácie od Nadácie Fides et Ratio.

Radi Vám ich budeme posielať.