Zachovajme

Slovensko kresťanské.

Aj pre ďalšie generácie.

POTREBUJEME VÁS - Darujte nám svoje 2%.

Podporujme kresťanské organizácie a ľudí dobrej vôle, ktorí odvážne a kompetentne prinášajú hodnoty evanjelia do kultúrneho a verejného života na Slovensku. Na tento účel je takmer nemožné získať verejné či európske granty. Preto potrebujeme Vašu pomoc – okrem priamej finančnej podpory môžete šírenie kresťanských hodnôt na Slovensku podporiť aj Vašimi DVOMI PERCENTAMI.

Ďakujeme, že spolu meníme budúcnosť Slovenska.

aktuALITY

Kresťanstvo je, žiaľ, vytláčané z verejného života a spoločnosti. V médiách, vo firmách, na školách, v politike i v online priestore čelia kresťania tlaku, aby sa nepriznali k svojim hodnotám a princípom. Takto kresťanstvo postupne mizne z verejného života, kultúry, myslí a nakoniec aj zo sŕdc.

NerezignujEme, hoci plávame proti prúdu

Podporujme kresťanské organizácie a ľudí dobrej vôle, ktorí odvážne a kompetentne prinášajú hodnoty evanjelia do kultúrneho a verejného života na Slovensku, a to aj 

  • financovaním hodnotných prednášok pre študentov stredných a vysokých škôl (aj o škodlivosti pornografie a dôležitosti kvalitných vzťahov),
  • šírením kresťanského obsahu tam, kde mladí sú – na sociálnych sieťach, kde je mnoho toxického obsahu,
  • podporou tlačovín propagujúcich ochranu života a ukazujúcich riziká umelých potratov,
  • verejnými diskusiami o aktuálnych spoločenských témach,
  • podporou podujatí šíriacich kresťanské hodnoty atď.


Spolu môžeme zmeniť budúcnosť Slovenska.

Podporované projekty

nepornu
Projekt NePornu bol založený v roku 2018 a odvtedy sa snaží zvyšovať povedomie o problémovosti pornografie a zároveň ponúkať pomoc ľuďom závislým od pornografie. Od vzniku projektu sa naň so žiadosťou o pomoc obrátilo viac ako 2 500 klientov z Českej republiky a Slovenska. Preto by chceli v roku 2023 začať projekt aktívne rozširovať aj na Slovensku. NePornu ponúka pomoc najmä prostredníctvom bezplatného e-mailového koučingu, kde klientov sprevádza na ich ceste zo závislosti. Okrem toho rozširuje aj svoje lokálne podporné skupiny, pričom niektoré fungujú aj online. Tu treba dodať, že podporu projekt neponúka len závislým mužom a ženám, ale aj ich partnerom, rodičom či cirkevným predstaviteľom. K dispozícii je tiež množstvo online kurzov, ktoré môžu ľudia absolvovať - úplne zadarmo.
Výška podpory: 500 €
letak 768x512
Mladí sú zneisťovaní v sexualite a svojej identite. Chceme im pomôcť prekonať zložité obdobie. Sú dnes viac ako inokedy ovplyvňovaní rôznymi modernými informačnými kanálmi, vrátane sociálnych sietí. Konzumujú na nich najrôznejší obsah, ktorý na nich silne vplýva. Čoraz viac sa stretávame s prípadmi mladých ľudí, ktorí sú zmätení v oblasti svojej identity muža a ženy či sexuálnej príťažlivosti. Deje sa to aj na cirkevných školách. Je preto potrebné mladých uistiť, že v období dospievania a veľkých hormonálnych zmien nie je správne robiť dôležité rozhodnutia v citlivých oblastiach. Lepšie je to nechať na neskôr, aby mladí svoje prirýchle rozhodnutia časom neľutovali.
Výška podpory: 1000 €
zenska konferencia
Katolícka ženská konferencia tvorí pre ženy výživný a podnetný priestor, v ktorom môžu zažiť ženskú spriaznenosť. Môžu sa nechať inšpirovať a posilniť na svojej ceste zrenia a zjednocovania s Kristom. Oddýchnuť si a dopriať si čas pre seba.
Výška podpory:

MODLITBOU

Modlime sa spoločne za odovzdanie najväčšieho pokladu, ktorý sme dostali – našej viery a hodnôt –, mladej generácii.

INFORMOVANOSŤOU

Radi Vás budeme informovať o aktualitách a projektoch, ako aj načúvať Vašim názorom. Zostaňme v kontakte. 

Je to veľmi dôležité.

(Stlačením tlačidla Odoslať vyjadrujete súhlas so zásadami spracovania osobných údajov.)

FINANČNOU PODPOROU

Kvalitné projekty môžeme realizovať len spolu s Vami.

V ROKU 2023 CHCEME

osloviť

mladých ľudí kresťanským obsahom
0

mať

partnerov
0

osloviť

kresťanských podujatí
0

vyzbierať

na podporu našej činnosti
0 Eur

rozdeliť

kresťanským organizáciám a jednotlivcom
0 Eur

Ďakujeme za Váš záujem o informácie od Nadácie Fides et Ratio.

Radi Vám ich budeme posielať.