Naše projekty

nepornu
Projekt NePornu bol založený v roku 2018 a odvtedy sa snaží zvyšovať povedomie o problémovosti pornografie a zároveň ponúkať pomoc ľuďom závislým od pornografie. Od vzniku projektu sa naň so žiadosťou o pomoc obrátilo viac ako 2 500 klientov z Českej republiky a Slovenska. Preto by chceli v roku 2023 začať projekt aktívne rozširovať aj na Slovensku. NePornu ponúka pomoc najmä prostredníctvom bezplatného e-mailového koučingu, kde klientov sprevádza na ich ceste zo závislosti. Okrem toho rozširuje aj svoje lokálne podporné skupiny, pričom niektoré fungujú aj online. Tu treba dodať, že podporu projekt neponúka len závislým mužom a ženám, ale aj ich partnerom, rodičom či cirkevným predstaviteľom. K dispozícii je tiež množstvo online kurzov, ktoré môžu ľudia absolvovať - úplne zadarmo.
Výška podpory: 500 €
letak 768x512
Mladí sú zneisťovaní v sexualite a svojej identite. Chceme im pomôcť prekonať zložité obdobie. Sú dnes viac ako inokedy ovplyvňovaní rôznymi modernými informačnými kanálmi, vrátane sociálnych sietí. Konzumujú na nich najrôznejší obsah, ktorý na nich silne vplýva. Čoraz viac sa stretávame s prípadmi mladých ľudí, ktorí sú zmätení v oblasti svojej identity muža a ženy či sexuálnej príťažlivosti. Deje sa to aj na cirkevných školách. Je preto potrebné mladých uistiť, že v období dospievania a veľkých hormonálnych zmien nie je správne robiť dôležité rozhodnutia v citlivých oblastiach. Lepšie je to nechať na neskôr, aby mladí svoje prirýchle rozhodnutia časom neľutovali.
Výška podpory: 1000 €
zenska konferencia
Katolícka ženská konferencia tvorí pre ženy výživný a podnetný priestor, v ktorom môžu zažiť ženskú spriaznenosť. Môžu sa nechať inšpirovať a posilniť na svojej ceste zrenia a zjednocovania s Kristom. Oddýchnuť si a dopriať si čas pre seba.
Výška podpory:
verbum talkshow
Verbum talkshow sú diskusné večery, v rámci ktorých majú organizátori a hostia ambíciu ísť v predložených témach na hĺbku.
Výška podpory:
konz.forum
Aby mohli myšlienky meniť svet, potrebujú nielen dozrieť, ale aj zaznieť. Nový diskusný formát Konzervatívne fórum - Diskusie o výzvach našich čias a nadčasových princípoch ponúka priestor konzervatívnym ideám.
Výška podpory: 500 €
banner verbum
SLH od roku 2021 prevzalo vydávanie Verbumu - časopisu pre kresťanskú kultúru. Ide o autorský časopis mladých katolíckych intelektuálov, ktorý vychádza niekoľkokrát do roka a my sme sa ho rozhodli podporiť tým, že odkúpime 100 kusov časopisu a darujeme ich záujemcom o kvalitné čítanie.
Výška podpory: 1000 €
pexels-ivan-samkov-5676744-1200
Tlakový hrniec pripravuje kvalitné obsahy a debaty s mladými v školách, kde rozoberajú čo je pre vzťahy (manželstvá) toxické, či nás ovplyvňuje pornografia, čo robiť, ak by tínedžerku prekvapilo nečakané tehotenstvo... 
Výška podpory: 500 €
nz2
Do 15 000 schránok HFI distribuuje časopis Nová žena. Jeho cieľom je informovať čitateľky o rizikách umelého potratu pre zdravie a psychiku ženy, o možnostiach pomoci v tehotenstve, ako aj o lepších riešeniach neželaného tehotenstva.
Výška podpory: 1000 €
UPeCe_logo
Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza v Bratislave je miesto, ktoré chce študentom asistovať v ich snahe o žitie života v plnosti. Podporili sme ho, pretože vychováva mladú kresťanskú generáciu.
Výška podpory: 500 €

Podporte nás

Kvalitné projekty môžeme podporovať len s Vašou pomocou. Prispieť na ne môžete vkladom priamo na náš účet alebo mobilbankingom či QR kódom.

Ďakujeme za Váš záujem o informácie od Nadácie Fides et Ratio.

Radi Vám ich budeme posielať.