Nedeľa patrí Bohu a rodine, hovorí aktuálna petícia SLH. So zákazom nedeľného predaja súhlasí 72% občanov.

Pre kresťanov, a zvlášť pre katolíkov, existuje povinnosť svätiť nedeľu. Nedeľa však na Slovensku nie je dňom pracovného pokoja v oblastiach ekonomiky, ktoré by sa jeden deň v týždni bez pracovníkov zaobišli, napríklad v maloobchode a niektorých službách. Pritom s obmedzením nedeľného predaja súhlasí Konfederácia odborových zväzov SR, mnohí malí i veľkí obchodníci aj veľká […]