Aktuality

Štátny tajomník spochybnil konzervatívne mimovládky v Rade vlády SR pre rodinu a demografický vývoj

Štátny tajomník ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš (Hlas) počas nedávneho zasadnutia Rady vlády SR pre rodinu a demografický vývoj upriamil svoju pozornosť na spochybňovanie relevantnosti konzervatívnych mimovládnych organizácií v tejto rade. Vyzval na diskusiu o ich potrebnosti ešte pred schválením programu rokovania, čo znamená, že jeho vyjadrenia pravdepodobne nebudú zaznamenané v oficiálnej zápisnici. Tento krok vyvolal pobúrenie medzi účastníkmi, ktorí označili Ondrušovo správanie za nedôstojné a nevhodné.

Rada vlády SR pre rodinu a demografický vývoj bola založená rozhodnutím vlády v máji 2022 pod vedením Milana Krajniaka. Má prepájať ministerstvo práce, ďalších štátnych úradníkov a mimovládne neziskové organizácie s cieľom zlepšiť rodinnú politiku a demografický vývoj. Avšak, stretnutie, ktoré sa konalo 18. júna, bolo prvým po viac ako roku, čo je v rozpore so štatútom rady, podľa ktorého sa musí zvolávať najmenej dvakrát ročne.

Hlavným bodom stretnutia mala byť diskusia o drastickom zhoršovaní demografického vývoja na Slovensku. Počet narodených detí sa v roku 2022 znížil o tritisíc a v roku 2023 o ďalších viac ako osemsto detí. Napriek tomuto alarmujúcemu trendu nebolo prijaté žiadne uznesenie, keďže účastníkom neboli rozdané hlasovacie lístky.

Prítomní odborníci zo štátnej správy zdôraznili, že jednou z príčin poklesu pôrodnosti je znižovanie počtu žien vo fertilnom veku. Navrhli, aby štát vykonal výskum zameraný na zistenie dôvodov, prečo ženy nemajú deti. Cieľom by bolo zistiť, či ide o zamýšľanú bezdetnosť a menejdetnosť alebo o odkladanie rodičovstva na neskôr a následnú nemožnosť otehotnieť z biologických dôvodov.

Súčasná situácia je dôsledkom ignorácie dlhodobých upozornení Cirkvi (KBS organizovala konferenciu o nepriaznivom demografickom vývoji už v deväťdesiatych rokoch), konzervatívnych organizácií a odborníkov na potrebu opatrení podporujúcich rodinný život a pôrodnosť. Rada sa má opäť stretnúť v septembri alebo októbri, avšak po utorkovom stretnutí nie je jasné, čo jej členovia môžu od ministerstva práce očakávať.

Viac informácií na Denníku Štandard.

 

Nadácia Fides et Ratio stojí a vždy bude stáť na strane tých, ktorí sa neboja brániť hodnoty rodiny a života. Ján Pavol II. nám pripomína, že kresťanské hodnoty musia byť základom našej spoločnosti, vrátane ochrany rodiny a života. – „Nebojte sa prihlásiť ku Kristovi! Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia.“ 

Ďakujeme všetkým, ktorí podporujú naše úsilie v boji za lepšiu budúcnosť pre naše deti a vnúčatá.

Zdieľať:

Viac noviniek

Ďakujeme za Váš záujem o informácie od Nadácie Fides et Ratio.

Radi Vám ich budeme posielať.