Renáta Ocilková: Mladí sú dnes vystavení hoaxom a polopravdám o sexualite a identite. Pomôžme im.

Prečo ste sa rozhodli vydať leták pre mladých uisťujúcich ich o sexualite a identite? Pri stretnutiach s mladými som si uvedomovala, že sú presýtení obsahom z internetu, ktorý sa nezakladá na pravde, ale na omyloch, polopravdách, hoaxoch… Pravda je pritom veľmi jednoduchá: ‘Môžu prísť pochybnosti o tvojej identite či sexuálnej náklonnosti, ale nechaj rozhodnutie na […]