J. Šúst, šéfredaktor Verbumu: Budúcnosť ma integrálne kresťanstvo, light kresťanstvo je fake

Dáva v 21. storočí zmysel vydávať hrubý tlačený katolícky časopis s umeleckým dizajnom? Áno. Takmer všetci, veriaci aj sekulárni ľudia obdivujú gotické katedrály či rímske baroko. Bez katolicizmu by nebola Európa, respektíve to, čomu hovoríme Západ. Katolicizmus je axiologickým zdrojom našej kultúry, vrátane idey krásy a estetiky. V dnešnej spoločnosti sa stráca vplyv katolicizmu na […]