Renáta Ocilková: Mladí sú dnes vystavení hoaxom a polopravdám o sexualite a identite. Pomôžme im.

Prečo ste sa rozhodli vydať leták pre mladých uisťujúcich ich o sexualite a identite? Pri stretnutiach s mladými som si uvedomovala, že sú presýtení obsahom z internetu, ktorý sa nezakladá na pravde, ale na omyloch, polopravdách, hoaxoch… Pravda je pritom veľmi jednoduchá: ‚Môžu prísť pochybnosti o tvojej identite či sexuálnej náklonnosti, ale nechaj rozhodnutie na […]

Podporili sme rozširovanie povedomia o problematike pornografie, ponuku pomoci ľuďom závislým na pornografii, v súlade s katolíckou náukou a príchod NePornu.cz na Slovensko

Sme radi, že sme mohli podporiť ďalší projekt, tentokrát NePornu, ktorý bol založený v roku 2018. Odvtedy sa snaží zvyšovať povedomie o problémovosti pornografie a zároveň ponúkať pomoc ľuďom závislým od pornografie. Od vzniku projektu sa naň so žiadosťou o pomoc obrátilo viac ako 2 500 klientov z Českej republiky a Slovenska. Preto by chceli […]

TS: Kresťanskí umelci môžu získať financie na svoju tvorbu

Bratislava 7. 7. 2023 Nadácia Fides et Ratio rozdelí 5000€ v grantovej schéme Kresťanské umenie vo verejnom priestore. „Kultúra národa je širší pojem ako umenie, no práve krása v umení pohýna človeka k dobru. Preto je nutné podporovať hodnotné umelecké diela, zvlášť kresťanské, ktoré človeka dvíhajú od zeme k Bohu,“ povedal Jozef Filko, správca Nadácie […]

Vzdelávanie: Letáky o sexualite a identite pre mladých

Mladí sú zneisťovaní v sexualite a svojej identite. Chceme im pomôcť prekonať zložité obdobie. Sú dnes viac ako inokedy ovplyvňovaní rôznymi modernými informačnými kanálmi, vrátane sociálnych sietí. Konzumujú na nich najrôznejší obsah, ktorý na nich silne vplýva. Čoraz viac sa stretávame s prípadmi mladých ľudí, ktorí sú zmätení v oblasti svojej identity muža a ženy či sexuálnej príťažlivosti. Deje sa to aj na cirkevných školách. Je preto potrebné mladých uistiť, že v období dospievania a veľkých hormonálnych zmien nie je správne robiť dôležité rozhodnutia v citlivých oblastiach. Lepšie je to nechať na neskôr, aby mladí svoje prirýchle rozhodnutia časom neľutovali.

Ohliadnutie sa za Bratislavskými Hanusovými dňami

Svetovo známy katolícky teológ Scott Hahn spolu s manželkou Kimberly, rektor jednej z rímskych univerzít Thomas Joseph White, prímas českej cirkvi Jan Graubner, generálny biskup ECAV Ivan Eľko, Benedict Rogers zaoberajúci sa čínskym režimom, záštita arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského, 23 podujatí, štyri desiatky dobrovoľníkov a organizátorov, stovky návštevníkov, príjemná atmosféra pred, počas aj po podujatiach, […]

Nedeľa patrí Bohu a rodine, hovorí aktuálna petícia SLH. So zákazom nedeľného predaja súhlasí 72% občanov.

Pre kresťanov, a zvlášť pre katolíkov, existuje povinnosť svätiť nedeľu. Nedeľa však na Slovensku nie je dňom pracovného pokoja v oblastiach ekonomiky, ktoré by sa jeden deň v týždni bez pracovníkov zaobišli, napríklad v maloobchode a niektorých službách. Pritom s obmedzením nedeľného predaja súhlasí Konfederácia odborových zväzov SR, mnohí malí i veľkí obchodníci aj veľká […]

Pozvánka na Ženskú katolícku konferenciu 2023

Príďte si vypočuť kvalitný duchovný obsah, famózny koncert, zažiť ženskú spriaznenosť, potešiť sa starostlivosťou o seba v beauty kútiku či venovať čas na poriešenie témy, ktorú v sebe nosíte v koučingu! V cene lístka majú organizátorky pre účastníčky aj obed, koláčik a kávičku. ŽENSKÁ KATOLÍCKA KONFERENCIA 2023: STARÁM SA, ABY SOM RÁSTLA DO PLNOSTI KRISTA […]

Pozvánka na Konzervatívne fórum v stredu 17.5. o 19h v Teatro Colorato

Inštitút Ladislava Hanusa pokračuje v novom diskusnom formáte s názvom Konzervatívne fórum – Diskusie o výzvach našich čias a nadčasových princípoch. Aktuálna téma diskusie je Ako ďalej kresťanskí demokrati a konzervatívci? Pozvanie do diskusie prijali: Jozef Majchrák, zástupca šéfredaktora Denníka Postoj Michal Čop, redaktor Denníka Štandard Juraj Šúst, šéfredaktor časopisu Verbum, predseda Spoločenstva Ladislava Hanusa […]

Konzervatívne organizácie a takmer 14 000 občanov žiada poslancov, aby podporili posilnenie rodičovských práv v oblasti výchovy o sexuálnom správaní

Organizácie, ktoré sa dlhodobo venujú kresťanským hodnotovým otázkam, sa obracajú na poslancov parlamentu. Podpisovou akciou verejnosti ich žiadajú, aby podporili zákon, ktorým sa posilnia práva rodičov na výchovu detí podľa ich náboženského a filozofického presvedčenia. Organizácie v petícii, ktorá je zverejnená na portáli CitizenGO, popisujú atmosféru ostatných mesiacov ako atmosféru „nátlakovej mediálnej a komerčnej kampane, […]

Kresťanská kultúra: Ženská konferencia

Katolícka ženská konferencia tvorí pre ženy výživný a podnetný priestor, v ktorom môžu zažiť ženskú spriaznenosť. Môžu sa nechať inšpirovať a posilniť na svojej ceste zrenia a zjednocovania s Kristom. Oddýchnuť si a dopriať si čas pre seba.