TS: Grantová výzva Kresťanské umenie vo verejnom priestore pozná podporených umelcov

Bratislava, 15.11.2023 Nadácia Fides et Ratio ohodnotila žiadosti a pridelila prostriedky v rámci svojej prvej grantovej výzvy na podporu kresťanského umenia v rámci Roku kresťanskej kultúry. Táto výzva bola vyhlásená s cieľom podporiť umelcov a umelecké projekty, ktoré by kreatívne vyjadrili kresťanské posolstvo a priniesli ho do verejného priestoru. “Kultúra národa je širší pojem ako […]