Za prianie Božieho požehnania pre našu činnosť zo srdca ďakujeme generálnemu biskupovi Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku Ivanovi Eľkovi.