Za požehnanie našej činnosti zo srdca ďakujeme biskupovi košickej eparchie.