Objednajte si medailón sv. Jána Pavla II. požehnaný kňazom

Svätý Ján Pavol II. mal vrúcny vzťah k Slovensku, veriacim často opakoval: „Nebojte sa.“

Slovensko navštívil počas svojho pontifikátu až tri krát – v roku 1990 ako súčasť Česko-Slovenska a následne v rokoch 1995 a 2003.

Našu krajinu povzbudil aj týmito slovami, ktoré mnohí označujú za prorocké: „Slovensko má veľ kú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií.“
(na audiencii v roku 1996)

Mnohí máme ešte v živej pamäti radosť, pravdu a lásku, ktorú nám desaťročia rozdával tento vzácny a nám blízky svätec. Bol to prvý slovanský pápež, ktorý viedol katolícku cirkev od roku 1978 do roku 2005.

Chceme si ho pripomínať a šíriť úctu k nemu, a preto zadarmo distribuujeme medailóny s jeho podobizňou, ktoré sú požehnané kňazom.

Prosím o Božie požehnanie pre kampaň Nadácie Fides et Ratio, ktorej cieľom je šírenie úcty k svätému Jánovi Pavlovi II.

ABY STE MEDAILÓN BEZPLATNE ZÍSKALI, VYPLŇTE TENTO FORMULÁR.

(Ak chcete registrovať viaceré objednávky, použite vždy inú emailovú adresu. Ak použijete viackrát ten istý email, dôjde k premazaniu pôvodne zadanej poštovej adresy.)
* indicates required
Súhlasím s Pravidlami ochrany osobných údajov zverejnenými na https://bit.ly/POOUNFR*

Intuit Mailchimp

patron_modry2

Svätý Ján Pavol II. miloval mládež, bol to on, kto zaviedol
Svetové dni mládeže. Darujte medailón mladým vo Vašom
okolí, aby ho aj oni spoznali a prehĺbili si vieru.

VAŠÍm darom môžete zmeniť Slovensko

  • za 50 eur darujeme 6 časopisov Verbum študentom, aby sa mohli vzdelávať kvalitným obsahom
  • za 100 eur môžeme šíriť hodnotné články k 10 000 mladým na sociálnych sieťach
  • za 200 eur preložíme a otitulkujeme video s kresťanským obsahom
  • za 500 eur budeme šíriť pravdivé informácie o bioetických témach medzi desaťtisíce mladých na internete
  • za 700 eur zrealizujeme 2+2 besedy so študentami na dôležité aktuálne témy

Ďakujeme!

Nadácia Fides et Ratio podporuje kresťanské organizácie a ľudí dobrej vôle, ktorí odvážne prinášajú evanjeliové hodnoty do kultúrneho a verejného života na Slovensku. Ak sa na konkrétny projekt vyzbiera viac prostriedkov, ako je potrebné, Váš dar bude použitý na ďalší projekt. Ďakujeme za Vašu štedrosť a podporu našej činnosti. Vďaka nej dokážeme pre dobro ľudí ponúkať kresťanské hodnoty v slovenskej spoločnosti, a najmä mladej generácii.

Ďakujeme za Váš záujem o informácie od Nadácie Fides et Ratio.

Radi Vám ich budeme posielať.