Zapojte sa do duchovného zápasu za nenarodené deti

Drahí veriaci,
prosíme Vás o zapojenie sa do duchovného zápasu za nenarodené deti, pretože je na nich páchaná obrovská nespravodlivosť a je im upierané najzákladnejšie ľudské právo na život. 

Môžeme si klásť otázku, ako môžeme žiadať o požehnanie od Boha pre našu vlasť, ak demokraticky schvaľujeme takú obrovskú nespravodlivosť? 

Ochrana života, zvlášť tých najbezbrannejších – najmenších z nás, je predovšetkým duchovným zápasom. Našou túžbou je spravodlivosť v našej krajine. Nebudeme ju môcť nikdy dosiahnuť, ak budeme prehliadať tu najväčšiu nespravodlivosť, ktorou je nedodržiavanie najzákladnejšieho ľudského práva na život pre všetkých, bez rozdielu. Bez tohto práva niet žiadnych iných práv.

Hoci sme samozrejme pozvaní aktívne priložiť ruku k dielu tam, kde sme a ako vládzeme (oporou, praktickou pomocou, finančne...), sami tento boj vyhrať nemôžeme, pretože je to boj o dušu človeka a jej spásu. Je to boj Zlého ducha proti Bohu a človeku. Preto sme pripravili kartičku duchovného zápasu za nenarodené deti, ktorá obsahuje
- ikonu Bohorodičky trúchliacej nad potratenými deťmi
- 7 prostriedkov duchovného zápasu za nenarodené deti, ktoré pre nás pripravil bývalý exorcista, otec Jozef Maretta
- modlitbu napísanú sv. Jánom Pavlom II., ktorú nám všetkým daroval na záver encykliky Evangelium vitae.

o. Jozef Maretta
o. Jozef Maretta

Vzývajme spolu dobrotivého Pána Boha, darcu života, a prosme ho o záchranu nenarodených detí i duší tých, ktorí ich buď nebránia alebo ich priamo usmrcujú. 

Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. Ef 6, 12

Kňazom požehnanú kartičku duchovného zápasu s ikonou Bohorodičky trúchliacej nad potratenými deťmi, s modlitbou za život od sv. Jána Pavla II. a so 7 zbraňami duchovného zápasu za nenarodené deti si môžete objednať vyplnením nižšie uvedeného formulára alebo telefonicky na 02/222 001 09.

Svätý Ján Pavol II. Slovensku prorocky povedal, že sme malá krajina, ale zohráme dôležitú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Nevzdajme sa tejto našej historickej úlohy a pomôžme Slovensku aj celej Európe!

Nadácia Fides et Ratio podporuje kresťanské organizácie a ľudí dobrej vôle, ktorí odvážne prinášajú evanjeliové hodnoty do kultúrneho a verejného života na Slovensku. Ďakujeme za Vašu štedrosť a podporu našej činnosti. Vďaka nej dokážeme pre dobro ľudí ponúkať kresťanské hodnoty v slovenskej spoločnosti, a najmä mladej generácii.

Ďakujeme za Váš záujem o informácie od Nadácie Fides et Ratio.

Radi Vám ich budeme posielať.