Na stretnutí v Košiciach sme predstavili činnosť Nadácie Fides et Ratio a poprosili sme o požehnanie Mons. Bernarda Bonera, košického arcibiskupa.