Na stretnutí v Trnave sme predstavili činnosť Nadácie Fides et Ratio a poprosili sme o požehnanie Mons. Jána Oroscha, trnavského arcibiskupa.