Veľmi sa tešíme, že činnosť Nadácie Fides et Ratio požehnal otec biskup František Rábek, ktorý je predsedom Rady Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru.