Za požehnanie našej činnosti zo srdca ďakujeme biskupovi bratislavskej arcidiecézy.