Podporili sme rozširovanie povedomia o problematike pornografie, ponuku pomoci ľuďom závislým na pornografii, v súlade s katolíckou náukou a príchod NePornu.cz na Slovensko

Sme radi, že sme mohli podporiť ďalší projekt, tentokrát NePornu, ktorý bol založený v roku 2018. Odvtedy sa snaží zvyšovať povedomie o problémovosti pornografie a zároveň ponúkať pomoc ľuďom závislým od pornografie. Od vzniku projektu sa naň so žiadosťou o pomoc obrátilo viac ako 2 500 klientov z Českej republiky a Slovenska. Preto by chceli […]