TS: Kresťanskí umelci môžu získať financie na svoju tvorbu

Bratislava 7. 7. 2023 Nadácia Fides et Ratio rozdelí 5000€ v grantovej schéme Kresťanské umenie vo verejnom priestore. „Kultúra národa je širší pojem ako umenie, no práve krása v umení pohýna človeka k dobru. Preto je nutné podporovať hodnotné umelecké diela, zvlášť kresťanské, ktoré človeka dvíhajú od zeme k Bohu,“ povedal Jozef Filko, správca Nadácie […]