Zachovajme kresťanské Slovensko pre ďalšie generácie​

Slovensko je kresťanskou krajinou, sme kresťanským národom. Nedovoľme, aby bola snaha vymazať kresťanský charakter slovenskej spoločnosti úspešná.

Kostol takmer v každej dedine a meste, božie muky na križovatkách ciest a kríže na vrcholoch hôr, národné sviatky, mariánska úcta… A svedčí o tom aj slovenská povaha: miernosť, pokojamilovnosť, ochota obetovať sa, vernosť… Ale v posledných rokoch je snaha vymazať kresťanský charakter slovenskej spoločnosti. V médiách, v politike, na štátnych školách a univerzitách, vo firmách, v online priestore – kresťania čelia tlaku, aby sa nepriznali k svojim kresťanských hodnotám a princípom. Ak sa vyslovia za voľnú nedeľu, za ochranu rodín a detí pred ideologicou kolonizáciou, proti potratom, homosexuálnym partnerstvám či manželstvám, rozvodom, nemravným programom, tak sú veľmi rýchlo odmietnutí. Tento tlak spôsobuje, že mnohí radšej mlčia, lebo nechcú byť označení za spiatočníckych, nedemokratických či netolerantných. Takto kresťanstvo postupne mizne najskôr z verejného života, potom z kultúry a nakoniec aj zo sŕdc. Sčítanie obyvateľstva v roku 2021 ukázalo veľký, až 129%ný nárast počtu ľudí bez vierovyznania, zároveň poklesol počet kresťanov – za 10 rokov Slovensko stratilo takmer 10% katolíkov.​

Cieľom nadácie Fides et Ratio je čeliť tomuto trendu. Nechceme sa pasívne pozerať na vývoj, ktorý už desaťročia prebieha na Západe. Nechceme vzdať zápas o kresťanský charakter Slovenska a Európy.

Chceme podporovať odvážnych a kompetentných kresťanov – učiteľov, novinárov, umelcov, aktivistov, politikov, podnikateľov… – ktorí budú prinášať Krista do škôl, do médií, do literatúry, filmu i do politiky.

Chceme podporovať formáciu a vzdelávanie kresťanských laikov, ktorí budú spájať vieru s rozumom, autenticky ju žiť a odvážne presadzovať kresťanské princípy v spoločnosti.

Chceme prispieť k tomu, že na Slovensku budeme mať vzdelaných a veriacich učiteľov, novinárov, umelcov, politikov, podnikateľov…, ktorí sa nebudú báť priznať k viere a budú ju aj naozaj autenticky žiť. Ktorí budú autenticky žiť vieru a zároveň budú rozširovať do každej oblasti spoločnosti kresťanské princípy a ideály.

Veríme, že takto nielen zachováme kresťanský charakter Slovenska pre ďalšie generácie, ale aj prispejeme k novej evanjelizácii našej spoločnosti. A veríme, že sa k nám na tejto misii pridáte, aby sme mohli po tejto ceste kráčať spoločne. Ďakujeme.

Podporte nás

Kvalitné projekty môžeme podporovať len s Vašou pomocou. Prispieť na ne môžete vkladom priamo na náš účet alebo mobilbankingom či QR kódom.

Ďakujeme za Váš záujem o informácie od Nadácie Fides et Ratio.

Radi Vám ich budeme posielať.