Ďakujeme za Váš dar

Ďakujeme za Vašu dôveru a dar, ktorý ste našej nadácii poskytli. Veľmi si to vážime.

Spolu tak podporujeme kresťanské organizácie a ľudí dobrej vôle, ktorí odvážne prinášajú Evanjeliové hodnoty do kultúrneho a verejného života na Slovensku. 

Ešte by sme Vás chceli poprosiť...

Svojim darom ste nám preukázali, že naše aktivity pokladáte za dôležité. Podeľte sa, prosím, o informácie o našich projektoch a aktivitách s Vašimi priateľmi (ústne, emailom, zdieľaním na sociálnych sieťach apod.) 

Ďakujeme. 

Ďakujeme za Váš záujem o informácie od Nadácie Fides et Ratio.

Radi Vám ich budeme posielať.