Navštívte výtvarnú kompozíciu “ZÁPAS o CNOSŤ”

Aj vďaka podpore Nadácie Fides et Ratio sa v Slovenskom Historickom Inštitúte v Ríme konala výtvarná expozícia “ZÁPAS o CNOSŤ”. Išlo o sériu ilustrácií na tému “Duchovný Boj” od Samuela Riníka, mladého slovenského umelca študujúceho v Ríme na Nuova Accademia delle Belle Arti – jednej z najprestížnejších akadémii umenia. Aktuálne sa táto výstava presunula na […]

Monika Ližbetin: Vďaka prostrediu veriacich som sa v mladosti vyhla rôznym nástrahám

Aké je vaše rodinné zázemie, z akého prostredia pochádzate? Pochádzam z veriacej rodiny. Moji rodičia sú lekári a strýko je katolícky kňaz. Mám mladšiu sestru. Od narodenia som bola vychovávaná v duchu kresťanskej viery. Celé detstvo a mladosť som svoj voľný  čas trávila v salezeziánskom speváckom zbore Radosť a na toto obdobie mám dodnes tie najkrajšie […]

Samuel Rinik: Tvorím sériu diel o duchovnom boji s názvom “Zápas o Cnosť“

Aké je vaše rodinné pozadie, zázemie? Som druhým zo šiestich detí Gréckokatolíckeho kňaza Košickej Eparchie, aktuálne pôsobiaceho v Michalovciach. Na otázku odkiaľ som mi bolo vždy ťažké odpovedať, keďže sme sa počas života ako rodina kňaza viackrát sťahovali, no Košickú Eparchiu som vždy vnímal ako domov, i keď som sa narodil v Prešove a istá, […]