Samuel Rinik: Tvorím sériu diel o duchovnom boji s názvom “Zápas o Cnosť“

Aké je vaše rodinné pozadie, zázemie? Som druhým zo šiestich detí Gréckokatolíckeho kňaza Košickej Eparchie, aktuálne pôsobiaceho v Michalovciach. Na otázku odkiaľ som mi bolo vždy ťažké odpovedať, keďže sme sa počas života ako rodina kňaza viackrát sťahovali, no Košickú Eparchiu som vždy vnímal ako domov, i keď som sa narodil v Prešove a istá, […]