Navštívte výtvarnú kompozíciu “ZÁPAS o CNOSŤ”

Aj vďaka podpore Nadácie Fides et Ratio sa v Slovenskom Historickom Inštitúte v Ríme konala výtvarná expozícia “ZÁPAS o CNOSŤ”. Išlo o sériu ilustrácií na tému “Duchovný Boj” od Samuela Riníka, mladého slovenského umelca študujúceho v Ríme na Nuova Accademia delle Belle Arti – jednej z najprestížnejších akadémii umenia. Aktuálne sa táto výstava presunula na […]

PODPORUJEME NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT

My v nadácii veríme, že ľudský život si ako najvzácnejší Boží dar zaslúži našu lásku a úctu v podobe jeho ochrany už od počatia. S veľkou hrdosťou sa preto hlásime k organizáciám, ktoré podporujú Národný pochod za život. Na Slovensku sa uskutoční po niekoľkých rokoch 22. septembra 2024 v Košiciach. Organizujú ho niektoré pro-life organizácie, […]

Monika Ližbetin: Vďaka prostrediu veriacich som sa v mladosti vyhla rôznym nástrahám

Aké je vaše rodinné zázemie, z akého prostredia pochádzate? Pochádzam z veriacej rodiny. Moji rodičia sú lekári a strýko je katolícky kňaz. Mám mladšiu sestru. Od narodenia som bola vychovávaná v duchu kresťanskej viery. Celé detstvo a mladosť som svoj voľný  čas trávila v salezeziánskom speváckom zbore Radosť a na toto obdobie mám dodnes tie najkrajšie […]

Samuel Rinik: Tvorím sériu diel o duchovnom boji s názvom “Zápas o Cnosť“

Aké je vaše rodinné pozadie, zázemie? Som druhým zo šiestich detí Gréckokatolíckeho kňaza Košickej Eparchie, aktuálne pôsobiaceho v Michalovciach. Na otázku odkiaľ som mi bolo vždy ťažké odpovedať, keďže sme sa počas života ako rodina kňaza viackrát sťahovali, no Košickú Eparchiu som vždy vnímal ako domov, i keď som sa narodil v Prešove a istá, […]

Stanovisko Nadácie Fides et Ratio k verejnej znevažujúcej kampani proti Právnickej fakulte Univerzity Komenského v súvislosti s jej partnerstvom esejistickej súťaže sv. Tomáša Morusa

Ako partner esejistickej súťaže musíme reagovať na nespravodlivý a dehonestujúci lynč, ktorého terčom sa stala Právnická fakulta UK a jej vedenie. Vo štvrtok 12. 10. 2023 Právnická fakulta UK v rámci partnerstva na svojich sociálnych sieťach zverejnila informáciu o esejistickej súťaži sv. Tomáša Morusa z morálnej, politickej a právnej teórie, ktorú organizuje Inštitút Ladislava Hanusa. […]

Podporili sme rozširovanie povedomia o problematike pornografie, ponuku pomoci ľuďom závislým na pornografii, v súlade s katolíckou náukou a príchod NePornu.cz na Slovensko

Sme radi, že sme mohli podporiť ďalší projekt, tentokrát NePornu, ktorý bol založený v roku 2018. Odvtedy sa snaží zvyšovať povedomie o problémovosti pornografie a zároveň ponúkať pomoc ľuďom závislým od pornografie. Od vzniku projektu sa naň so žiadosťou o pomoc obrátilo viac ako 2 500 klientov z Českej republiky a Slovenska. Preto by chceli […]

J. Šúst, šéfredaktor Verbumu: Budúcnosť ma integrálne kresťanstvo, light kresťanstvo je fake

Dáva v 21. storočí zmysel vydávať hrubý tlačený katolícky časopis s umeleckým dizajnom? Áno. Takmer všetci, veriaci aj sekulárni ľudia obdivujú gotické katedrály či rímske baroko. Bez katolicizmu by nebola Európa, respektíve to, čomu hovoríme Západ. Katolicizmus je axiologickým zdrojom našej kultúry, vrátane idey krásy a estetiky. V dnešnej spoločnosti sa stráca vplyv katolicizmu na […]

TS: Kresťanskí umelci môžu získať financie na svoju tvorbu

Bratislava 7. 7. 2023 Nadácia Fides et Ratio rozdelí 5000€ v grantovej schéme Kresťanské umenie vo verejnom priestore. „Kultúra národa je širší pojem ako umenie, no práve krása v umení pohýna človeka k dobru. Preto je nutné podporovať hodnotné umelecké diela, zvlášť kresťanské, ktoré človeka dvíhajú od zeme k Bohu,“ povedal Jozef Filko, správca Nadácie […]

Ohliadnutie sa za Bratislavskými Hanusovými dňami

Svetovo známy katolícky teológ Scott Hahn spolu s manželkou Kimberly, rektor jednej z rímskych univerzít Thomas Joseph White, prímas českej cirkvi Jan Graubner, generálny biskup ECAV Ivan Eľko, Benedict Rogers zaoberajúci sa čínskym režimom, záštita arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského, 23 podujatí, štyri desiatky dobrovoľníkov a organizátorov, stovky návštevníkov, príjemná atmosféra pred, počas aj po podujatiach, […]

Konverzie – téma BHD. Prídu aj Scott & Kimberly Hahnovci a ďalší svetoví rečníci

Festival Bratislavské Hanusove dni prináša do centra Bratislavy opäť svetových rečníkov a hodnotný program na priesečníku kresťanstva a dnešnej spoločnosti. Témou BHD sú Konverzie „Prostredníctvom programu festivalu chceme skúmať veľké životné obraty, zmeny svetonázorových presvedčení, nové formy evanjelizácie či otázku ideologického pretvárania jazyka.“ Scott & Kimberly Hahn v Bratislave Headlinerom festivalu bude jeden z najvplyvnejších […]