J. Šúst, šéfredaktor Verbumu: Budúcnosť ma integrálne kresťanstvo, light kresťanstvo je fake

Dáva v 21. storočí zmysel vydávať hrubý tlačený katolícky časopis s umeleckým dizajnom? Áno. Takmer všetci, veriaci aj sekulárni ľudia obdivujú gotické katedrály či rímske baroko. Bez katolicizmu by nebola Európa, respektíve to, čomu hovoríme Západ. Katolicizmus je axiologickým zdrojom našej kultúry, vrátane idey krásy a estetiky. V dnešnej spoločnosti sa stráca vplyv katolicizmu na […]

Konverzie – téma BHD. Prídu aj Scott & Kimberly Hahnovci a ďalší svetoví rečníci

Festival Bratislavské Hanusove dni prináša do centra Bratislavy opäť svetových rečníkov a hodnotný program na priesečníku kresťanstva a dnešnej spoločnosti. Témou BHD sú Konverzie „Prostredníctvom programu festivalu chceme skúmať veľké životné obraty, zmeny svetonázorových presvedčení, nové formy evanjelizácie či otázku ideologického pretvárania jazyka.“ Scott & Kimberly Hahn v Bratislave Headlinerom festivalu bude jeden z najvplyvnejších […]

Záleží nám na jednote

Jedným z charakteristických znakov dnešnej doby je individualizmus. Súčasný človek považuje za najvyššiu hodnotu slobodu a nezávislosť. Individualizmus často presakuje aj do prostredia Cirkvi a ohrozuje jednotu a spoluprácu medzi veriacimi. Rozdelenie môžeme vidieť medzi kresťanskými spoločenstvami, inštitúciami, podnikateľmi a najviac medzi kresťanskými politikmi, ktorí sa niekedy radšej spoja so svetonázorovými oponentami, ako by spolupracovali […]

TS: Prvým 100 záujemcov bezplatne zašle Nadácia Fides et Ratio Verbum – časopis pre kresťanskú kultúru s kvalitným obsahom

Nadácia Fides et Ratio sa v rámci kampane na podporu kresťanskej kultúry na Slovensku rozhodla rozdať prvým 100 záujemcom Verbum – časopis pre kresťanskú kultúru. Od roku 2021 tento časopis s dlhoročnou históriou vydáva Spoločenstvo Ladislava Hanusa a dáva v ňom priestor katolíckym intelektuálom zo Slovenska aj zahraničia. Cieľom časopisu je šíriť kresťanskú kultúru a […]

Vzdelávanie: Hovorme mladým o škodlivosti pornografie

Tlakový hrniec pripravuje kvalitné obsahy a debaty s mladými v školách, kde rozoberajú čo je pre vzťahy (manželstvá) toxické, či nás ovplyvňuje pornografia, čo robiť, ak by tínedžerku prekvapilo nečakané tehotenstvo… 

O. biskup Rábek: Opravdivá viera sa musí prejavovať v skutkoch

Ďakujeme o. biskupovi za inšpiratívny rozhovor a povzbudenie. Otec biskup, je o Vás známe, že Vám kresťanská kultúra leží na srdci. Každoročne odovzdávate cenu Fra Angelica kresťanským umelcom či cenu Fides et Ratio kresťanským akademikom. Prečo je kresťanská kultúra dôležitá a prečo ju podporujete? Ján Pavol II. kdesi napísal (pravdepodobne v liste umelcom), že „viera, ktorá sa nestáva kultúrou, […]